Adrese baze sportive

Nr. crt. Terenuri Adresa teren
1 Agronomia Bd. Marasti, nr. 51, sector 1
2 Apollo str. Maior Coravu, nr. 54-58(Aleea Belvedere), sector 3
3 C.N. Grigore Moisil Bd. Timisoara, nr. 33, sector 6
4 C.Teh. Carol I (Doamna Stanca) str.Porumbacu, nr. 52, sector 6
5 Danilescu Bd. Ghencea, nr. 46, sctor 6
6 Dobroesti str. Dobroesti-Fundeni, nr. 5, Dobroesti
7 Gorjului str. Moinesti-intersectie linie, sector 6
8 Juventus Sos.Fundeni, nr. 243, sector 2
9 Parcul Florilor Sos. Pantelimon-Parcul Florilor, sector 2
10 Plumbuita Sos. Colentina-Parcul Plumbuita, sector 2
11 Pro Sport Arena Drumul Taberei, nr. 132, sector 6
12 Regie str. Larisa, nr. 2, sector 6
13 Romprim Sos. Oltenitei, nr. 129, sector 4
14 Stadionul Tineretului st. Primo Nebiolo, nr. 2, sector 1
15 Sud Arena Sos. Vitan-Barzesti, nr. 5-7, sector 4
16 Tei str. Oltetului, nr. 30, sector 2

17      Olimpic                   str. Bercenarului, nr. 60, sector 4