Blog

Modificari ale RSTJF ce intra in vigoare de la 1 iulie 2019

Stimați participanți,

Pentru o mai bună informare, vă aducem la cunoștință câteva modificări de interes general ale Regulamentului pentru Statutul și Transferul Jucătorului de Fotbal (RSTJF), care vor intra in vigoare de la 1 iulie a.c.

Legitimarea unui jucător amator la un club poate înceta dacă jucătorul formulează o cerere în acest sens la comisia jurisdictională a forului competent, în perioada 1-10 iulie a anului competițional, in condițiile legii si ale art. 4, alin. 21 si 22.

Jucătorii amatori seniori și jucătorii amatori juniori, cu vârsta de până la 7 ani, au dreptul de a solicita comisiei competente încetarea legitimării fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea la un alt club;

Jucătorii juniori, cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei competente încetarea legitimării fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea lor la un alt club;

– Jucătorii juniori, cu vârsta între 7 și 10 ani împliniți, sunt obligați să achite fostului club suma de 400 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați la clubul respectiv;

– Jucătorii juniori, cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani, sunt obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în care au fost legitimați la clubul respectiv.

În cazul perioadelor mai mici de un an competițional se va achita o sumă proporțională cu perioada aferentă.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, jucătorii juniori cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani, care au încheiat contracte de bursă privată în condițiile legii cu clubul la care sunt legitimați nu vor putea solicita legitimarea la un alt club. Contractul de bursă privată va prevedea în mod obligatoriu obligația jucătorului de a desfășura activitate sportivă pentru clubul care oferă bursa în baza unui contract (de muncă sau de activitate sportivă, după caz), în conformitate cu prevederile art 14, alin. 1, din RSTJF. Contractul de bursă privată se va înregistra în evidențele FRF / AMFB, după caz, în termen de 45 zile de la data încheierii acestuia sub sancțiunea neluării în seamă de către organismele jurisdicționale ale FRF / AMFB.

În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză poate fi legitimat ca amator la un alt club doar după ce va face dovada achitării sumelor prevăzute în decizia comisiei competente.