Comisia Tehnica

Gheorghe Gigel – presedinte

Maftei Vasile – vicepresedinte

Delcea Claudiu – membru

Popescu Sorin – membru

Manole Alexandru – secretar