Scoala de arbitri

Scoala de arbitri

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda:

– cerere tip de inscriere (se completeaza la sediul AMFB);
– copie carte de identitate si certificat de nastere;
– copie de pe diploma de studii sau adverinta de elev;
– adeverinta medicala “apt pentru efort fizic”;
– cazier judiciar;
– doua poze tip CI;
– dovada achitarii taxei de inscriere in original (100 lei).

Potrivit Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Activitatii Arbitrilor de Fotbal al Federatiei Romane de Fotbal, “Poate deveni arbitru de fotbal orice cetăţean român sau orice cetăţean străin, cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 13 ani, a absolvit un curs de arbitri de fotbal şi nu a suferit condamnări penale. Până la împlinirea vârstei de 16 ani, pot activa sub denumirea de „viitori arbitri” şi pot oficia meciuri de copii, juniori, etc.”

Taxa de inscriere pentru curs se poate achita prin banca, in contul RO12 RNCB 0072 0496 9979 0001 (BCR Victoriei), sau, in numerar, la casieria AMFB.

Pentru mai multe detalii, puteti contacta Comisia Municipala de Arbitri, la numarul de telefon 0728612876.