Infiintare structuri sportive

In vederea afilierii la Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti, structurile sportive nu trebuie sa aiba personalitate juridica proprie. Insa, acestea trebuie sa contina, asemenea cluburilor sportive cu personalitate juridica, urmatoarea prevedere in statutul propriu:

a) sa respecte statutele, regulamentele, directivele si deciziile FIFA, UEFA, FRF si AMFB in vigoare;

b) s respecte Legile Jocului in vigoare;

c) sa recunoască autoritatea comisiilor cu atributii jurisdicţionale din cadrul FIFA, UEFA, FRF si AMFB, astfel cum este aceasta definita in statutele acestora, precum si jurisdictia Tribunalului Arbitral al FRF sau AMFB (dacă este cazul) si a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, astfel cum este definita in statutele FIFA, UEFA, FRF si AMFB;
 
d) sa indeplineasca obligatiile stabilite prin Statutul si regulamentele FRF si AMFB.
Obligatiile precizate in prezentul alineat pot fi asumate de structurile sportive si prin declaratii notariale.