Blog

Sedinta Comitetului Executiv din 11 decembrie 2019

Intrunit astazi, 11 decembrie, Comitetul Executiv al Asociatiei a decis, printre altele, urmatoarele:

1. Convocarea unei Adunari Generale, in data de 14.01.2020, ora 17, la Muzeul CFR (Calea Grivitei, nr. 193B, sector 1, Bucuresti);
2. Aprobarea ordinii de zi a acesteia cu urmatoarea componenta:
a) constatarea intrunirii cvorumului;
b) aprobarea ordinii de zi;
c) desemnarea scrutatorilor si a comisiei de verificare a procesului-verbal (trei persoane);
d) alegerea Presedintelui Asociatiei.
3. Aprobarea conditiilor pe care un candidat la functia de Presedinte al Asociatiei trebuie, cumulativ, sa le indeplineasca:
a) sa fie cetatean roman;
b) sa aiba studii superioare finalizate sau in curs de finalizare. Dovada se face prin copie diploma sau adeverinta;
c) sa nu fi suferit condamnari penale privative de libertate. Dovada se face prin cazier judiciar eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii dosarului de candidatura;
d) sa fi avut, pentru o perioada de minim patru ani, una din urmatoarele functii: presedinte FRF/LPF/AJF, vicepresedinteFRF/LPF/AJF, presedinte al unei comisii permanente din cadrul FRF/LPF/AJF sau presedinte de club/asociatie. Dovada se face prin declaratie pe proprie raspundere, legalizata la notar;
e) sa depuna un curriculum vitae;
f) sa depuna un program strategic pentru urmatorul mandat;
g) sa fie propus de minim cinci membri ai Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti care nu au datorii catre Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti pana la data propunerii. Dovada se face prin declaratia individuala a fiecarui membru care face propunerea. (Un membru poate propune un singur candidat. Daca un membru va propune mai multi candidati, va fi luata in considerare ca si propunere valida numai prima acordata dintre acestea.);
h) sa nu depaseasca varsta de 70 ani (copie carte de identitate).
Dosarul se va depune numai prin intermediul Registraturii de la sediul AMFB;
Termenul de depunere al dosarelor de candidatura este 19.12.2019, ora 11:00.