Blog

Dosare de candidatură pentru alegerile din 14 ianuarie 2020. Precizări

La data de 23 decembrie 2019, Comitetul Executiv al Asociatiei, in baza propunerii Comisiei de verificare, a respins dosarele de candidatură ale domnilor Ion Toma și Tudor Napoleon Spartacus Iacov, întrucât nu respectau condițiile prevăzute de statutul Asociației privind vechimea în fotbal (n.b. – să fi deținut pentru o perioadă de patru ani funcția de președinte al unui club sportiv).

Totodată, in baza aceleiași propuneri, au fost aprobate dosarele domnilor Marian Lumînare și Ilie Ștefan Drăgan, ultimul, sub condiția rezolutorie de a prezenta documente justificative cu privire la vechimea în fotbal, până la data de 30 decembrie 2019, ora 11. Cu privire la ultima cerință, aceasta a fost impusă, pe de-o parte, din cauza contestației formulate cu privire la neîndeplinirea condiției de vechime, cât și, pe de altă parte, de faptul că, din documentele depuse anterior de dl. Ilie Ștefan Drăgan la Asociația Municipală de Fotbal București, reieșea că dânsul a deținut funcția de președinte al clubului indicat pentru o durata mai mică de patru ani.

Având în vedere că, până la 30 decembrie 2019, dl. Ilie Ștefan Drăgan nu a comunicat vreun răspuns ori furnizat documentele sau relațiile solicitate, candidatura acestuia a fost respinsă fără o altă formalitate suplimentară, prin efectul condiției rezolutorii.

Prin urmare, situația actualizată a candidaturilor pentru funcția de președinte al Asociației este:

Candidaturi admise:
Marian Lumînare

Candidaturi respinse:
Ion Toma
Tudor Napoleon Spartacus Iacov
Ilie Ștefan Drăgan