Blog

Sedinta Comitetului Executiv din 23 martie 2023

Intrunit pe 23 martie a. c., Comitetul Executiv al Asociatiei, a hotarat, printre altele, urmatoarele:
Art. 1 – Dispune convocarea unei Adunari Generale Extraordinare, in data de 27 aprilie a.c., ora 17, la Muzeul CFR, situat in Calea Grivitei, nr. 193B, sector 1, Bucuresti.

Art. 2 – Aproba ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare din 27 aprilie a.c., cu urmatoarea componenta:

 1. Constatarea intrunirii cvorumului;
 2. Aprobarea ordinii de zi;
 3. Alocutiunea Presedintelui Asociatiei;
 4. Desemnarea scrutatorilor si a comisiei de verificare a procesului verbal (trei persoane);
 5. Aprobarea membrilor afiliati / dezafiliati;
 6. Prezentarea raportului Comitetului Executiv al Asociatiei si raportul administratiei Asociatiei;
 7. Prezentarea bilantului contabil al Asociatiei pe perioada trecuta de la ultima Adunare, aprobarea acestuia si descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv al Asociatiei:
 8. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori si aprobarea acestuia;
 9. Alegerea membrului Comitetului Executiv al Asociatiei, ca reprezentant al cluburilor cu activitate exclusiva de copii si juniori (dl. Alexe Ilie si-a depus demisia in data de 22.03.2023).

Art. 3 – Aproba conditile pe care un candidat la functia de membru al Asociatiei trebuie, cumulativ, sa le indeplineasca:

 1. Sa nu fi suferit condamnari penale privative de liberate. Dovada se face prin cazier judiciar, eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii dosarului;
 2. Sa nu aiba datorii catre bugetul de stat si de asigurari sociale. Dovada se face prin cazier fiscal, eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii dosarului;
 3. Sa depuna un curriculum vitae si un program strategic pentru urmatorul mandat;
 4. Sa nu depaseasca varsta de 70 ani (copie carte de identitate);
 5. Dosarul se va depune numai prin intermediul postei pana la data de 30 martie 2023 (data primire la sediul
  Asociatiei Municipale din Bucuresti – Splaiul Independentei 315-317, sector 6, Bucuresti).