Blog

Viza medicala bianuala gratuita pentru juniorii sub 18 ani

Stimati participanti,

Intocmai cum ati fost instiintati la inceputul anului trecut, viza medicala bianuala pentru jucatori sub 18 ani poate fi efectuata, gratuit, printr-un program finantat de Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti.

Va reamintim ca proiectul, intitulat “Sanatate prin sport”, a fost initiat de catre Presedintele Asociatiei noastre, Marian Luminare, in vara anului 2018.

Proiectul “Sănătate prin sport”, care prevede acordarea unui sprijin financiar în vederea obținerii vizei medicale bianuale, tinerilor sportivi cu vârste între 5 și 18 ani, care sunt legitimați în cadrul unui club / asociație sportivă din municipiul București. Acesta se desfășoară prin Compania Municipală Sport pentru Toți București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Solicitanții depun dosarul de înscriere în cadrul proiectului, la punctul de lucru al Companiei Municipale Sport Pentru Toti București, situat în B-dul Basarabia, nr. 37-39, sector 2, (la biroul amenajat pe parcarea supraterană, aflată la intrarea de pe B-dul Basarabia), program de lucru cu publicul: de luni până joi, interval orar 9-16, și vineri, interval orar 9-13.

Există două posibilități de înscriere în acest proiect:

1. Inscriere individuală, realizată de către părinte / reprezentant legal. Acest dosar trebuie să conțină:
a. Cerere de includere în proiect (Anexa 1);
b. Copie a certificatului de naștere și / sau CI, al sportivului;
c. Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al sportivului;
d. Copie după legitimația sportivă vizată pentru anul în curs;
e. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, în care să fie specificat dacă sportivul este cunoscut cu boli cronice și / sau boli infecto-contagioase (formular tip).

2. Înscriere colectivă, realizată de către antrenor pentru mai mulți sportivi. Acest dosar trebuie să conțină:
a. Solicitare colectivă (Anexa 1);
b. Tabel nominal sportivi pentru care se solicită obținerea vizei medicale sportive (Anexa 1.a);
c. Copie CI antrenor, pentru fiecare sportiv din Anexa 1.a;
d. Acord informat / declarație de prelucrare date cu caracter personal părinte/reprezentant legal (Anexa 2);
e. Copie a certificatului de naștere și / sau CI, al sportivului;
f. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, în care să fie specificat dacă sportivul este cunoscut cu boli cronice și / sau boli infecto-contagioase;
g. Copie după legitimația sportivă vizată pentru anul în curs.

Documentația de aprobare a proiectului, cât și anexele / formularele necesare în vederea completării dosarului, se pot obține accesând site-ul proiectului www. sanatateprinsport.assmb.ro și www.vizasportivi.ro.

De asemenea, pe site-ul www.vizasportivi.ro, la secțiunea “Acces raport viza”, sportivii înscriși în acest proiect își pot accesa istoricul medical doar prin introducerea CNP-ului. Aici pot vedea rezultatul analizelor de sânge, EKG, statură, anvergură, greutate, parametru toracic, tensiune, puls, data expirării vizei și alte observații ale medicului.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0758119733 sau e-mail info@vizasportivi.ro.