Blog

Sedinta Comitetului Executiv din 28 februarie 2022

Intrunit astazi, Comitetul Executiv al Asociatiei a hotarat, printre altele, urmatoarele:

1. Aproba ca jocuri din etapele intermediare care vor avea loc in vacanta scoalara a Pastilor sa poata fi disputate si in devans sau sa fie amanate, numai in perioada 14 martie – 22 mai, cu respectarea procedurilor de desfasurare a jocurilor prevazute de ROAF. De aceasta prevedere vor beneficia numai echipele care vor informa in scris Asociatia, motivat si intemeiat, si care vor avea acordul scris al oponentului. Prezenta prevedere este aplicabila echipelor care o vor solicita pana la data de 11 martie.

2. Aproba ca termenul de plata pentru contributiile de joc aferente participarii la competitiile de fotbal pe teren redus sa fie de maxim cinci zile de la data ultimului joc disputat in luna precedenta (ex.: daca ultimul joc a avut loc in data de 27 martie 2022, contributiile de joc aferente participarii la jocurile disputate in luna martie 2022 trebuie sa fie achitate pana in data de 4 aprilie 2022, ora 12). Sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen este de 1000 lei. Aceasta masura este necesara deoarece doua cluburi au intarziat in mod voit achitarea debitelor restante. Prin exceptie, contributiile de joc aferente participarii la competitiile de fotbal pe teren redus pentru luna februarie 2022 pot fi achitate pana la data de 8 martie 2022, ora 12.

3. Dispune convocarea unei Adunari Generale Extraordinare, in data de 31 martie a.c., ora 17, la Stadionul „Giulesti”, situat in Calea Giulesti, nr. 18, sector 1, Bucuresti. Deoarece, la momentul actual, din cauza restrictiilor generate de virusul SARS – CoV – 2, intrunirile in spatiu inchis limiteaza prezenta unui numar mare de persoane, Adunarea va avea loc in spatiu deschis – tribuna sau peluza – cu respectarea restrictiilor referitoare la acces, distantare, igienizare, purtarea mastii de protectie impotriva transmiterii virusului etc.

4. Aproba ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare din 31 martie a.c., cu urmatoarea componenta:

 • Constatarea intrunirii cvorumului;
 • Aprobarea ordinii de zi;
 • Alocutiunea Presedintelui Asociatiei;
 • Desemnarea scrutatorilor si a comisiei de verificare a procesului verbal (trei persoane);
 • Aprobarea membrilor afiliati / dezafiliati;
 • Prezentarea raportului Comitetului Executiv al Asociatiei si raportul administratiei Asociatiei;
 • Prezentarea bilantului contabil al Asociatiei pe perioada trecuta de la ultima Adunare, aprobarea acestuia si descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv al Asociatiei;
 • Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori si aprobarea acestuia;
 • Alegerea vicepresedintilor si a membrilor Comitetului Executiv al Asociatiei, cu exceptia Presedintelui, acesta avand mandat in curs.

5. Aproba conditiile pe care un candidat la functiile de vicepresedinte al Asociatiei si de membru in cadrul Comitetului Executiv al Asociatiei trebuie, cumulativ, sa le indeplineasca:

 • Sa nu fi suferit condamnari penale privative de libertate. Dovada se face prin cazier judiciar, eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii dosarului;
 • Sa nu aiba datorii catre bugetul de stat si de asigurari sociale. Dovada se face prin cazier fiscal, eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii dosarului;
 • Sa depuna un curriculum vitae si un program strategic pentru urmatorul mandat;
 • Sa nu depaseasca varsta de 70 ani (copie carte de identitate);
 • Dosarul se va depune numai prin intermediul postei pana la data de 7 martie 2022.